Betűméret:

A Kiskunhalasi Szakképzési Centrum a GINOP- 6.2.3-17 számú Európai Uniós pályázaton 549 989 910 Ft-os támogatást nyert. A projekt 2018-2020 között a kiskunhalasi, a kiskunfélegyházi és a kiskőrösi tagintézményeinkben valósul meg, vagyis a Centrum a teljes támogatási összeget a szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztésére fordítja.

 

A pályázat benyújtása során tagintézményeink annak érdekében fogalmazták meg a céljaikat, hogy csökkenjen a végzettség nélküli iskolaelhagyók száma, megerősítésre kerüljön a szakképző intézmények kulcskompetencia-fejlesztő kapacitása, megtörténjen az alapkészségek fejlesztésére alkalmas eszközrendszer fejlesztése, eredményesebb legyen a szakképzés, valamint az, hogy az egész életen át tartó tanulásra való képessé tétel érdekében az iskolai teljesítmény javuljon.

Projektünk közvetlen célcsoportjai a szakképzési centrumunkhoz tartozó iskolák vezetői, irányítói, pedagógusai, a helyi cselekvési terv végrehajtásában szerepet játszó szakemberek, a szakképző intézmény tanulói (felnőttoktatásban álló személyekkel együtt), a HÍD Programban tanulók és családjaik. Kiemelt célcsoportunk a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók és a roma származású tanulók.

A foglalkoztatottság növelésének elérése miatt az Európa 2020 stratégia számszerűsített céljai között szerepel a végzettség nélküli iskolaelhagyók, azaz a korai iskolaelhagyók számának 10% alá csökkentése. Mivel tagintézményeink között szakközépiskolák és szakgimnáziumok egyaránt megtalálhatók, így itt is jelen van a lemorzsolódás tünete, illetve be tudunk azonosítani jogszabály alapján lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókat, tanulói csoportokat. Projektünkkel komplex megoldást kívánunk keresni a lemorzsolódás, a korai iskolaelhagyás ellen is. A megvalósítás lehetővé teszi továbbá a szakképzés minőségének, hatékonyságának és eredményességének javítását, a szakképzésben résztvevő tanulók végzettségi szintjének növelését és továbbtanulási esélyeik javítását. Az intézményre és a tagintézményeinkre kiterjedő, irányított helyzetértékelést követően megoldást keresünk a tanulók kulcskompetenciáinak és alapkészségeinek fejlesztésére is.

A projektben megvalósított valamennyi tevékenységet ingyenesen biztosítjuk a Kiskunhalasi Szakképzési Centrum összes tanulója számára annak érdekében, hogy alacsony küszöbű szolgáltatásként minden tanuló hozzájusson fejlesztő tevékenységeinkhez, hiszen ez biztosítja az egyenlő esélyű teljes körű hozzáférést a szakképzéshez, s jelen projekt által nyújtott szolgáltatásokhoz.