Betűméret:

A kedvezményezett neve: Kiskunhalasi Szakképzési Centrum
A projekt címe: A Kiskunhalasi Szakképzési Centrum fejlesztése a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentéséért
A szerződött támogatás összege: 549 989 910 Ft
A támogatás mértéke: 100%
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021. január 15.
A projekt azonosító száma: GINOP-6.2.3-17-2017-00004

A projekt tartalmának bemutatása: 

A projekt célja az iskolai lemorzsolódás és a korai iskolaelhagyás csökkentése, melyet a megvalósító szervezet komplex tevékenységekkel kíván elérni. 

A projekt első hónapjaiban elkészül egy pontos, iskolákra és Centrumra is vonatkozó helyzetértékelési tevékenység, melyhez egy cselekvési terv kapcsolódik. A cselekvési tervben kerülnek megfogalmazásra mindazok az intézményfejlesztési, módszertani, minőségfejlesztési konkrét intézkedések, melyek összességében járulnak hozzá a pályázat céljainak megvalósításához.

A tevékenységek között az iskolák tanulói, pedagógusai, a HÍD Programban részt vevő tanulók és családjaik, kiemelten a lemorzsolódással veszélyeztetett és/vagy roma származású tanulók számára különféle aktivitások kerültek kidolgozásra. Különösen nagy figyelmet szentelünk a 9. osztályos tanulók kompetenciafejlesztésére, felzárkóztatására. Az intézményekben informatikai és szakkörökhöz illesztett eszközök, kollégiumi bútorzat, és szabadidős tevékenységek végzését segítő eszközök kerülnek beszerzésre. A pedagógusok a pályázat céljaihoz kapcsolódó továbbképzéseken vesznek részt – többek között módszertani, konfliktuskezelési, tanulás-motivációs, mentori, mérés-értékelési, egészségvédelmi, élménypedagógiai, vezetői témákban. A fejlesztés eredményeként Kiskőrösön kialakításra kerül egy „közösségi alkotóműhely”, ahol szakkörök és egyéb foglalkozások keretében tehetséggondozás, tehetségfejlesztés és pályaorientáció folyik. Kialakítjuk a tanulói életpálya építést, melyhez kapcsolódva pályaválasztási tanácsadási rendszert, pályaorientációs foglalkozásokat, s pályaszocializációs programokat társítottunk. Beindítjuk, megerősítjük a segítő szolgáltatásokat is. A roma származású tanulókat roma mentori tevékenységgel, a roma lányokat egészségfejlesztő programokkal támogatjuk. A szabadidős tevékenységeken belül kirándulásokat, szakköröket, játékos kompetenciafejlesztő programokat terveztünk.

A projekt összességében hozzájárul ahhoz, hogy a Kiskunhalasi Szakképzési Centrum fejlesztésével az iskolákban tartós eredményeket tudjunk elérni az iskolai lemorzsolódás elleni küzdelem terén, ezzel hozzájáruljunk a hazai szakképzés minőségének, hatékonyságának és eredményességének javításához, a szakképzésben tanulók végzettségi szintjének növeléséhez és továbbtanulási esélyeik javításához.