Betűméret:

Intézményünkben, bár erről statisztikát nem vezetünk, igen magas a roma származású tanulók aránya. Főként a kilencedikesek körében nagy a lemorzsolódás, ezért ezek a tanulók egyéni odafigyelést igényelnek, amit esetleg sem az iskolában, sem a szülői házban nem kaptak meg. Az egyéni mentor-diák kapcsolat kialakításával közelebb jutottunk a tanulókhoz, megismertük egyéni motiválatlanságuk okait.

Betűméret:

2018 őszén a 9. évfolyamos tanulók matematikai, szövegértési, idegen nyelvi és digitális kompetenciáit a GINOP 6.2.2 és a GINOP 6.2.3 pályázatok keretében mérték. A bemeneti mérések értékelését követően kerültek összeállításra a tanulócsoportok.

Betűméret:

Értékesítés idegen nyelven – német
A kidolgozott tananyag „Értékesítés idegen nyelven” csoportbontásban német órákon 9.-11. évfolyamokon ajánlott.  A tantárgyrészben van lehetőség az értékesítés – párbeszéd - gyakorlásra.

Betűméret:

A Játszunk boltosat szakkör a szakma iránti elkötelezettség növelése érdekében valósul meg. A szakkör lehetőséget ad arra, hogy a kereskedő és eladó tanulók szakmai tudásukat jobban elmélyítsék. Áttekinthetővé kívánjuk tenni számukra az egyes áruforgalmi folyamatok összekapcsolását. Megismerhetik a kereskedelemben használt legmodernebb számítógépes rendszereket, eszközöket.

Betűméret:

A GINOP 6.2.3 -17-2017-00004 projekt keretén belül intézményünk 4 + 2 egészségnap lebonyolítását vállalta. Az egészégnap egy olyan komplex nap, amelyen az egészségmegőrzés és a sporttevékenységek, a mozgás szeretete egyszerre vannak jelen. Cél, hogy minden egyes tanuló rendszeres, örömöt nyújtó mozgásprogramot találjon magának, egészségesebben táplálkozzon, s az egészséggel kapcsolatos ismeretei bővüljenek.

Betűméret:

A Pénzügyekről bátrabban program az életviteli kompetencia fejlesztése érdekében valósul meg intézményünkben. Célja a pénzügyi – gazdasági ismeretek bővítése, pénzügyi fogalmak megismerése, tudatos pénzügy magatartás fontosságának felismerése. A foglalkozásokat Orosziné Gulyás Mária Ildikó közgazdász tanár tartotta.

Betűméret:
Feltöltés alatt!