Betűméret:

Európai uniós támogatásnak köszönhetően gazdagodtak az oktatás tárgyi feltételei a Közgében!

Az iskola feladata mindig kettős: biztosítania kell tanulói számára a felnőtté váláshoz szükséges korszerű tudást, ez egy szellemi feladat. De ez a feladatellátás nem lehet eredményes a tudás átadásához szükséges fizikai eszközpark folyamatos fejlesztése nélkül.

Nem tagadjuk, az elmúlt évtizedekben voltak ebből a szempontból könnyebb és nehezebb korszakok is. Megtanultuk, nem várhatunk folyamatosan a fenntartói forrásokra – minden lehetséges módon biztosítani kell különösen a gyorsan avuló számítástechnikai állományunk szinten tartását fejlesztését.

Ezért nagy öröm számunkra, hogy pedagógiai célhoz kötötten: az iskolai lemorzsolódás és a korai iskolaelhagyás csökkentése, megelőzése, sor kerülhetett eszközfejlesztésre is iskolánkban. A GINOP -6.2.3-17-2017-00004 „A Kiskunhalasi Szakképzési Centrum fejlesztése a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentéséért” pályázat keretén belül számos programelem mellett sikerült beszereznünk számos, a mindennapi oktatáshoz szükséges hardvert: komplett számítógép-konfigurációkat, meglévő gépeink fejlesztésére háttértárakat, webkamerákat, billentyűzeteket, egeret egyéb kisebb eszközöket. Apróságoknak tűnnek ezek napjaink óriási fejlesztései mellett, de nekünk nagyon fontosak, mert lehetőséget adnak a tananyag gazdagítására, mélyítésére. Arra, hogy a nehéz anyagi körülmények közül jövő, a lemorzsolódástól jobban fenyegetett tanulóink legalább az iskolában, kiscsoportos foglalkozások keretében, hozzájussanak a korszerű tanulásszervezést lehetővé tevő eszközökhöz.

Biztos vagyok benne, hogy a projekt keretében megvalósuló tanulócsoportos foglalkozások eredményessége is összefügg ezzel a hardverfejlesztéssel, hiszen a beszerzett eszközök a tanulócsoportos fejlesztéseket hivatottak támogatni.

Bánki Horváth Mihály
gyakorlati oktatásvezető