Betűméret:

A Kiskunhalasi Szakképzési Centrum 549,99 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatás segítségével valósítja meg „A Kiskunhalasi Szakképzési Centrum fejlesztése a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentéséért” című projektjét. A 2018. január 15. és 2020. július 15. között, 30 hónap alatt lezajló program lebonyolítására a Centrum által Kiskunhalason, Kiskőrösön és Kiskunfélegyházán fenntartott öt tagiskolában kerül sor. Célja az iskolai lemorzsolódás és a korai iskolaelhagyás csökkentése, melyet a megvalósító szervezet komplex tevékenységekkel kíván elérni.

A projekt egy pontos, a Centrumra és annak tagintézményeire is vonatkozó helyzetértékelési tevékenységgel indul, amelyhez egy cselekvési terv kapcsolódik. A cselekvési tervben kerülnek megfogalmazásra mindazok az intézményfejlesztési, módszertani, minőségfejlesztési konkrét intézkedések, melyek összességükben járulnak hozzá a pályázat céljainak megvalósításához.

A pályázati programban az iskolák tanulói, pedagógusai, a HÍD Programban részt vevő tanulók és családjaik számára különféle aktivitások kerültek kidolgozásra, előtérbe állítva a lemorzsolódással veszélyeztetett és/vagy roma származású tanulókat. A tervezet kiemelt figyelmet szentel a 9. osztályos tanulók kompetenciafejlesztésére, felzárkóztatására. A tagintézményekben informatikai és szakkörökhöz illesztett eszközök, kollégiumi bútorzat, és szabadidős tevékenységek végzését segítő eszközök kerülnek beszerzésre. A pedagógusok a pályázat céljaihoz kapcsolódóan továbbképzéseken vesznek részt – többek között módszertani, konfliktuskezelési, tanulás-motivációs, mentori, mérés-értékelési, egészségvédelmi, élménypedagógiai, vezetői témákban. A fejlesztés eredményeként Kiskőrösön kialakításra kerül egy „közösségi alkotóműhely”, ahol szakkörök és egyéb foglalkozások keretében tehetséggondozás, tehetségfejlesztés és pályaorientáció folyik majd. Bevezetésre kerül a tanulói életpálya építés, melyhez pályaválasztási tanácsadási rendszer, pályaorientációs foglalkozások, s pályaszocializációs programok társulnak. Elindításra és megerősítésre kerülnek a segítő szolgáltatások. Céljuk a roma származású tanulók roma mentori tevékenységgel, valamint a roma lányok egészségfejlesztő programokkal történő támogatása. A szabadidős tevékenységek keretében kirándulásokon, szakkörökön, játékos kompetenciafejlesztő programokon vehetnek részt a diákok.

A projekt megvalósítása összességében hozzájárul ahhoz, hogy a Kiskunhalasi Szakképzési Centrum tagintézményeiben jelentősen csökkenjen a korai iskolaelhagyás, valamint ahhoz, hogy javuljon a szakképzés minősége, hatékonysága és eredményessége.

Ezzel a szakképzésben tanulók előtt is megnyílik a lehetőség a végzettségi szintjük növelésére és a továbbtanulási esélyeik javítására.

 

Online sajtómegjelenések:

Félmilliárd forintot nyertek a programra (2018.02.13. - Baon)
Félmilliárdot fordítanak szakképzés fejlesztésére (2018.02.12. - Bácsmegye.hu)
Sajtóközlemény - félmilliárd forint szakképzési fejlesztésre (2018.02.12. - Halasmédia)
Projekt indul a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentéséért (2018.02.09 - Bányai Gábor országgyűlési képviselő Facebook oldala)
Több mint félmilliárdot nyert a Kiskunhalasi Szakképzési Centrum (2017.12.21. - HalasInfo)
GINOP- 6.2.3-17 Félmilliárd forint intézményünk fejlesztésére (2017.12.15. - Kiskunhalasi Szakképzési Centrum)

Nyomtatott sajtómegjelenés:

2018. február 13. - Petőfi Népe

„A Kiskunhalasi Szakképzési Centrum fejlesztése a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentéséért” című kiadványunk az alábbi linken megtekinthető és letölthető:

Attachments:
Download this file (kszc_kiadvany.pdf)kszc_kiadvany.pdf